You are here: Home » Nethistorier » Tryksager er alt for mig

Tryksager er alt for mig

Det var en spændende potentiel kunde, jeg besøgte i går i mit arbejde som sælger for et stort trykkeri. Den måske kommende kunde er en stor virksomhed, der for mange år siden oprettede sit eget trykkeri, fordi virksomhedens behov for trykopgaver var så stort, at man regnede sig frem til, at det var mest rentabelt at have eget trykkeri.

Men der er sket en voldsom udvikling på det felt, og i dag er tryksager generelt blevet relativt langt billigere at fremstille end for godt 20 år siden, da virksomheden valgte at etablere eget trykkeri. Det er først og fremmest den tekniske udvikling med en udstrakt digitalisering af arbejdsprocesserne, der har gjort det billigere at fremstille tryksager af forskellig art.

Derfor er min potentielle kunde ikke længere indstillet på at udføre sine trykopgaver selv. Det hænger blandt andet sammen med, at behovet i virksomheden ikke er konstant, og derfor opstår der fra tid til anden perioder, hvor man har svært ved at holde personalet på trykkeriet beskæftiget.

På den måde bliver det uforholdsmæssigt dyrt, så virksomheden har henvendt sig til vores trykkeri for at få et overslag over, hvad det vil koste, hvis vi overtager opgaverne.

Under mødet med et par ledende medarbejdere på virksomheden i går, gik det op for mig, at her kunne være tale om en kunde, som ville betyde en voldsom forøgelse af vores samlede omsætning. Vi gennemgik minutiøst de forskellige former for trykopgaver, virksomheden har behov for, og det strækker sig over en meget bred vifte med alt fra visitkort som disse til forskellige tryksager i både mindre og store oplag.

Virksomheden havde forberedt sig grundigt til mødet med mig. Man havde således taget et udvalg af forskelligartede trykopgaver, som var blevet udført på virksomhedens eget trykkeri, og så havde man regnet ud, hvor store omkostninger det havde medført. Men den udregning holdt de selvfølgelig for sig selv, for det er nu min og mine kollegers opgave at regne på, hvad vi skal have for det helt tilsvarende stykke arbejde.

Disse beregninger har jeg lovet at være færdige med indenfor en uge, hvorefter jeg kan vende tilbage til virksomheden med et regulært tilbud. Jeg er nu ret overbevist om, at vi sagtens kan være konkurrencedygtige overfor virksomhedens eget trykkeri, som jeg blev vist rundt i under mit besøg i går.

Sagen er nemlig, at det er en noget gammeldags maskinpark, man har i det trykkeri. Vores er noget af det mest moderne og avancerede, der overhovedet findes på markedet. De meget automatiserede processer sparer mandetimer i sammenligning med arbejdet på virksomhedens trykkeri, så selv om vi nødvendigvis skal indkalkulere en fortjeneste, er jeg ganske sikker på, at virksomheden kan spare på budgettet ved at lade os udføre opgaverne.

Jeg fik udvalget af trykopgaver med hjem fra mødet, og vores mest erfarne trykker har kigget på dem i dag, og han kunne ikke se nogen problemer i at udføre de opgaver, der er tale om.

Nu skal vi de kommende dage have afsluttet vores kalkulationer, og så vil det vise sig, om vi har scoret vores hidtil største enkeltkunde.