You are here: Home » Nethistorier » Tækkemanden kan

Tækkemanden kan

Det var en lidt speciel opgave, jeg havde for nylig. En del af mit arbejde består i at udarbejde tilstandsrapporter på ejendomme, der er sat til salg, og da jeg har beskæftiget mig med det i efterhånden en halv snes år, har jeg erfaring med langt det meste af det, man kan støde på i den forbindelse.

Men faktisk har jeg aldrig tidligere skullet udarbejde rapport på et hus med stråtag, som tilfældet var her. Og jeg måtte erkende, at jeg faktisk ikke var i stand til at vurdere tagets tilstand, da jeg ikke har nogen som helst tidligere erfaringer med et stråtag.

Så jeg valgte at kontakte en tækkemand på Fyn, som jeg mødte i en helt anden sammenhæng for få år siden. Jeg havde faktisk ikke talt med ham siden det første møde, men af en eller anden grund havde jeg gemt hans telefonnummer, så det var nemt at finde frem til ham.

Han var da også meget villig til at påtage sig opgaven med at vurdere taget på det pågældende hus, som ligger i Trekantområdet, så han ikke havde så langt at køre. Vi aftalte at mødes ved ejendommen, for jeg ville gerne lære lidt om, hvordan en professionel tækker vurderer tilstanden på et stråtag, så jeg eventuelt ved en senere lejlighed selv kan påtage mig opgaven.

Han var vældig tilfreds med tagets tilstand, så der kom ingen anmærkning i tilstandsrapporten i forbindelse med taget, men det skulle der helst heller ikke, for det er kun få år gammelt.