You are here: Home » Nethistorier » Luksusproblem med rejser

Luksusproblem med rejser

Mine forældre er løbet ind i et luksusproblem, for de har nu begge trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og står med en ganske pæn formue og rigtigt gode pensioner, så de ikke kan bruge deres penge, hvis de bare fortsætter med at leve som hidtil.

Men både min lillesøster og jeg siger indtrængende til dem, at de ikke skal tænke på noget som helst i retning af en arv til os. De har selv tjent deres penge, og så skal de også selv nyde dem. De har solgt det hus, vi to døtre voksede op i og har i stedet købt en mindre ejerlejlighed. Men der var ikke mere gæld tilbage i huset, så deres likvide formue er ganske pæn nu.

De har aldrig rejst ret meget. Selvfølgelig er det blevet til nogle charterferier i ny og næ, men det har ikke været hvert år. Og da vi døtre nævnte for dem, at de jo kunne bruge nogle af deres mange penge på at komme ud at se verden, tror jeg nok, at den tanke i løbet af få dage bundfældede sig i dem, så de nu er parate til tage på nogle spændende rejser.

Men hvor skal vi tage hen, spørger de sådan lidt famlende. Min lillesøster svarede straks, at de skulle skaffe sig noget mere viden om forskellige rejsemål og så vælge det, de fandt mest tiltrækkende.

Hun fortsatte med at fortælle dem, at man sagtens kande finde et relevant rejseforum på nettet, hvor man kan læse om alle de spændende rejsemål, man kan tænke sig. Min søster nævnte, at hun selv for nylig havde været inde på et dansk rejseforum, hvor forskellige mennesker beskrev deres oplevelser i forbindelse med deres egne rejser.

I skal selvfølgelig gøre jer klart, fortsatte min søster, at andre menneskers personlige rejseoplevelser jo ikke behøver at betyde, at vores forældre ville opleve et givet rejsemål på samme måde, men man kan da i hvert fald bruge andres oplevelser som inspiration. Og i øvrigt behøver jeres første lidt større rejse jo ikke at være jeres livs rejse, for I har jo mulighed for at tage på en større rejse hvert år de næste mange år, understregede min søster.

Jeg bakkede hende op i det synspunkt, for jeg har selv haft glæde af at gå ind på forskellige rejseblogs og læse om andre menneskers oplevelser og erfaringer. Og man kan jo sige, at som udgangspunkt er vi danskere nok ikke så forskellige, hvad angår ønsker til en god rejse, så hvis man holder sig til danske rejseanmeldelser, er det ikke særligt sandsynligt, at man rammer helt ved siden af.

Både min søster og jeg har et stort ønske om, at vores forældre kommer ud og får nogle rigtigt gode oplevelser rundt om i verden. Vi synes i høj grad, at de har fortjent det, for de har i hele deres erhvervsaktive tid koncentreret sig om deres arbejde og kun sjældent undt sig tid til at holde gode ferier, så vi ser frem til deres nye liv.