You are here: Home » Nethistorier » En kedelig og en dejlig oplevelse

En kedelig og en dejlig oplevelse

I dag snakkede jeg med min genbo, som hang lidt med hovedet. Han fortalte, at livet som husejer ikke altid er lutter lagkage. Først havde de i flere omgange været plaget af rotter i huset – noget som kan få de fleste af os til at gyse. Samtidig må vi erkende, at rotter bor lige omkring os – enten i kloaksystemet eller under betonen i vores huse. Genboen havde haft besøg af et kloakservicefirma af flere omgange og desuden Falcks Skadeservice.

Efterhånden var der kommet styr på rotteproblemet, men en dag kort efter, da de var kommet hjem fra arbejde, havde huset sejlet i vand. Nu havde de haft al gulv i huset brækket op og fundet ud af, at vandskaden skyldtes et rørbrud på fjernvarmeinstallationen.

Heldigvis blev skaden opdaget indenfor forholdsvis kort tid, så på trods af det omfattende gulvarbejde havde resten af huset ikke taget stor skade.

Vores genbo havde fået at vide fra varmeværket, at der ikke skal noget stort hul til i en installation, før det går stærkt. Trykket i mange rør ligger på omkring 3 bar, og et hul på bare 1 mm vil betyde et udslip på 1.000 liter vand i døgnet. Er hullet i installationen 4 mm er det lig med et vandtab på 16.000 liter i døgnet. Min genbo priste sig lykkelig over, at det ikke var sket i deres ferie, hvor de havde været bortrejste.

Imens miseren med gulvene stod på, havde de haft meget af husets inventar opmagasineret på et lagerrum. Der stod det godt og tørt, indtil der kom styr på vandskaden i huset. Senere på dagen skulle de op og se, om nogle af møblerne havde taget varig skade, så det muligvis skulle anmeldes til forsikringen.

Min genbo og hans kone havde også været nødsaget til at flytte ud af huset, mens rørbruddet blev udbedret, og inden de nye gulve kunne lægges havde Falck Skadeservice været forbi og opsat en stor affugter. Alt i alt var det blevet til en uges ophold på bed and breakfast. Om end opholdet var sket i forlængelse af en træls begivenhed, havde det været en dejlig oplevelse for dem. Det var lidt en befrielse at komme væk fra et hus, der ikke pt. rigtig fungerede, idet der både var lukket af for tilførsel af vand og varme og ikke mindst alle gulvene, som skulle udskiftes.

De havde fundet plads på et dejligt sted lidt nord for Aalborg, som hedder Nymarksminde. Bed and breakfast lejligheden var en ud af en række. De fleste var placeret i længerne på en gammel fire-længet gård. De havde eget lille køkken i lejligheden, men ellers var værtsparret rigtig flinke til at tænde op i gårdens store grill, så de kunne lave deres aftensmad der. På den måde var der mulighed for lidt selskab om aftenen, hvis man havde lyst til det, medmindre man hellere vil bruge lejlighedens køkken. Min genbo fortalte også, at der var adgang til stedets indendørs swimmingpool. Han mente, hvis man skulle have vand indenfor, så skulle det være på den måde.