You are here: Home » Nethistorier » Arbejde med leg

Arbejde med leg

Det er faktisk et spændende og afvekslende arbejde, jeg skiftede til for godt et års tid siden, da jeg efter en rygskade var nødt til at opgive mit tidligere job som anlægsgartner. I mit tidligere job var jeg mest beskæftiget med at anlægge nye legepladser, hvilket var noget, min arbejdsgiver havde specialiseret sig i.

Det var et arbejde, jeg egentlig holdt meget af, og jeg ved også, at min arbejdsgiver var meget tilfreds med min indsats, og efter nogle år havde jeg da også opnået en vis ekspertise. I firmaet havde vi specialiseret os i naturlegepladser, og jeg holdt især meget af arbejdet med de mange afbarkede træstammer, vi også brugte på disse legepladser.

Men så var det, at ryggen pludselig sagde stop efter nogle år med temmelig mange, tunge løft. Min læge sagde det meget direkte til mig, at jeg var nødt til at skifte arbejde, for min ryg ville aldrig blive i orden igen, hvis jeg fortsatte med at løfte noget tungt.

Så smilede heldet til mig, for en dag faldt jeg i snak med en ingeniør fra vores kommune, som jeg kendte udmærket i forvejen, fordi det i mange tilfælde havde været netop ham, der havde sikkerhedsgodkendt de legepladser, jeg havde været med til at etablere.

Jeg fortalte ham om min situation med hensyn til den dårlige ryg, og så sagde han straks, at han måske havde et job til mig, som nok ikke ville kunne skade min ryg. Jobbet, som jeg nu har haft et godt stykke tid, handler om at føre tilsyn med de forskellige anlæg, kommunen har til borgernes fysiske udfoldelser – blandt andet også legepladserne.

Dertil kommer også nogle andre anlæg. For eksempel er der fire steder i kommunen etableret multibaner til forskellige sportsgrene. De bliver i det daglige passet af de stedlige foreninger, som bruger dem, men kommunen vil have hånd i hanke med banernes tilstand, så jeg fra tid til andet skal besigtige dem. Men hvis der er ting, der skal rettes, er det ikke min opgave, jeg skal blot sætte det i gang.

Jeg er også inde over, hvis for eksempel en af kommunens idrætsforeningerne henvender sig med et ønske. Det kan for eksempel være, at man gerne vil have en opstregningsmaskine til et kommunalt idrætsanlæg. Så er det min opgave at vurdere, hvor relevant det er. Det er nu ikke så vanskeligt, for selvfølgelig skal der høre en opstregningsmaskine til hvert anlæg.

I mit nuværende job er det i øvrigt vigtigt at holde sig orienteret om nye produkter, der relaterer sig til de anlæg, jeg er supervisor på. Det havde jeg et godt eksempel på for ikke så længe siden, da en af de foreninger, jeg har god kontakt med, nævnte for mig, at de syntes, at den græsmaling, de havde til opstregningen af banerne, ikke holdt ret længe.

Så gik jeg i gang med at undersøge markedet og fandt da også frem til et anden fabrikat, der er langt mere holdbart, og det bliver nu brugt på alle de kommunale anlæg. Det er græsmaling fra UNO Koncept, vi bruger nu.